www.
camouflage
.org
 
 

Camouflage

Camouflage är samlingsnamnet för en mängd olika verksamheter. - Du ska inte märka "camouflaget" i sig, utan bara se vilken nytta det gör!

En bas i verksamheten är medier och IT. T ex bild, nya medier, intranet, internet och olika typer av informations- och kommunikationslösningar.

Kunder är bland annat skolor, kommuner och olika typer av företag.

Det handlar ofta om rådgivning, uppbyggnad, utbildning, seminarier och produktion. Ett mycket vanligt uppdrag är att vara "inspiratör" och hjälpa till att väcka lust till ökat användande.

Per Klasson har varit verksam inom medieormrådet sedan början av 80-talet som fotograf och radioproducent. Under många har Per även undervisat på gymnasieskolans medieutbildningar.

När internet och de nya informations- och kommunikationskanalerna gjorde enté, så har dessa arbetsområden tagit över mer och mer.

Bland allt blippande och bloppande, så finns det mycket annat spännande att syssla med, som t ex gården Kringlehall, där flera spännande verksamheter växer fram.

 

Kontakta Per Klasson för mer information.

per@camouflage.org

tel. 070-537 16 29

   

 

Tillbaka
Uppdaterad 04-12-05